Fotogrametria

Zdjęcia lotnicze

Wszystko jest kwestią perspektywy.

Phoenics wykorzystuje najnowszą technologię aparatów cyfrowych do zdjęć lotniczych. Aby móc zobrazować strukturę terenu jeden do jednego, stosowane są ujęcia pionowe i ukośne, w różnych rozdzielczościach i w różnym zakresie nakładania się obrazów.

Przetwarzanie zdjęć lotniczych

Dane z obrazów lotniczych przekazywane są do specjalnego oprogramowania, który służy do przetwarzania obrazów. Tutaj odbywa się przetwarzanie danych w celu przygotowania modeli wysokościowych, ortofotomap (True lub Classic), siatek 3D i innych produktów. Oczywiście dane te mogą być również wykorzystane do realizacji specjalistycznego katastru.

Tworzenie ortofotomap

Bez georeferencyjnych zdjęć lotniczych nie ma systemu geoinformacyjnego.

Firma Phoenics od ponad 25 lat specjalizuje się w wykonywaniu ortofotomap. Dla celów komunalnych i przemysłowych są one produkowane w rozdzielczości do 3 cm, a więc z najwyższą doskonałością i szczegółowością. Zdjęcia lotnicze wykonywane są różnymi metodami. Klasyczna ortofotomapa jest wyświetlana z pochylonymi budynkami i wymaga do produkcji niewielkiego pokrycia.

True Orthophoto / 3D-Mesh

Wspólnie z naszym strategicznym partnerem, firmą nframes GmbH, produkujemy, w najwyższej jakości i rozdzielczości, ortofotomapy bez nachylenia. Siatka 3D (3D MESH) służy do trójwymiarowej wizualizacji powierzchni Ziemi i może być wykonana w każdej chwili razem z True Orthophoto. 3D mesh zapewnia doskonały widok modelu 3D z możliwością użycia tekstury, cieniowaniem, siatką trójkątów, chmurą punktów lub ich kombinacjami.

Ocena danych stereoskopowych

Nasi eksperci oceniają zdjęcia lotnicze metodą stereoskopową na stanowiskach 3D.

Tam, gdzie ortofotomapy nie zapewniają wystarczającej jakości, dokonujemy profesjonalnej oceny surowych danych fotogrametrycznych metodą stereoskopową. Phoenics oferuje kompletny zakres fotogrametrycznej oceny zdjęć lotniczych, od produktów podstawowych – po szczegółowe, profesjonalne katastry.

Tworzenie modeli terenu

Metody dopasowania mogą być stosowane do generowania wielkoskalowych cyfrowych modeli powierzchni ziemi o rozdzielczości 1cm. Z tych modeli wyodrębniane są obiekty, w celu uzyskania modelu powierzchni ziemi bez roślinności i sztucznych elementów. We współpracy z naszymi partnerami oferujemy również loty ze skanowaniem laserowym.

Doradztwo

Im większy i bardziej kompleksowy jest projekt, tym bardziej złożone są procesy i zbiory geodanych, które należy utworzyć.

Firma Phoenics posiada międzynarodowe doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w zakresie fotogrametrii, systemów geoinformacyjnych (GIS). Zapewnia jakość i zarządza projektami, aby rejestrować i towarzyszyć dużym projektom na całym świecie.

Analiza zdjęć lotniczych z okresu wojny

Ocena zdjęć lotniczych z okresu wojny służy do identyfikacji bomb lotniczych i wszelkiego rodzaju miejsc skażonych. Szczególne wyzwanie stanowi nie tylko lokalizacja podejrzanych obszarów na zdjęciu lotniczym, ale również wykonanie modelu wysokościowego w celu obliczenia modeli różnicowych do obecnej sytuacji. Pozwala to na kalkulację głębokości, na której znajdują się zanieczyszczone miejsca oraz objętości do usunięcia.

Warenkorb
Scroll to Top