Phoenics współpracuje z wieloma firmami i instytucjami publicznymi. Tutaj znajdą Państwo niektóre z naszych holdingów, partnerów i klientów.

allsat

Allsat

Specjaliści GNSS, Twój kontakt w sprawie usług, produktów i oprogramowania związanego z technologią GNSS.
Strona internetowa
geotech

Geotech

Geotech - twórca technologii Citigenius, zaangażowany w liczne projekty w USA i krajach arabskich.
Strona internetowa
phoenics pl

Phoenics Polen

Firma Phoenics z Poznania dostarcza oceny fotogrametryczne naszym polskim, niemieckim i międzynarodowym klientom.
Strona internetowa

nFrames

Firma nframes GmbH ze Stuttgartu posiada rozwiązania fotogrametryczne do tworzenia True ortophotos i modeli 3D (3D mesh) dla Twojego GIS.
Strona internetowa
ph spatial

Phoenics Spatial

Phoenics Spatial GmbH realizuje projekty usługowe w krajach arabskich, a w szczególności w Arabii Saudyjskiej.
Strona internetowa
mann maus

Mann und Maus

Mann und Maus jest naszym partnerem medialnym, który dostarcza dla mediów wysokiej jakości projekty graficzne.
Strona internetowa

Skylayer

Skylayer jest agencją kreatywną specjalizującą się w stronach internetowych WordPress oraz wysokowydajnych infrastrukturach hostingowych.
Strona internetowa

Phoenics cooperates with many companies and public authorities. Here you will find some of our holdings, partners and customers.

allsat

Allsat

The GNSS specialists, your contact for services, products and software related to GNSS technology.
Website

nFrames

nframes GmbH from Stuttgart has photogrammetric solutions for the creation of true orthophotos and textured 3D models (3D mesh) for your GIS.
Website
geotech

Geotech

Geotech is the developer of the Citigenius technology, and is involved in numerous projects in the USA and the Arab world.
Website
ph spatial

Phoenics Spatial

Phoenics Spatial GmbH carries out service projects in the Arab world and especially in Saudi Arabia.
Website
phoenics pl

Phoenics Polen

The Phoenics company in Poznan supplies our Polish, German and international customers with photogrammetric evaluations.
Website
mann maus

Mann und Maus

Mann und Maus is our media partner and delivers high quality graphic design for online and print media.
Website

Skylayer

Skylayer is a creative agency specializing in WordPress websites and high-performance web hosting infrastructures.
Website

Phoenics arbeitet mit vielen Firmen und öffentlichen Stellen zusammen. Hier finden Sie einige unsere Beteiligungen, Partner und Kunden.

allsat

Allsat

Die GNSS–Spezialisten, Ihr Ansprechpartner für Dienstleistungen, Produkte und Software rund um die GNSS-Technologie.
Website

nFrames

Die nframes GmbH aus Stuttgart verfügt über photogrammetrische Lösungen zur Erstellung von True Orthophotos und texturierten 3D Modellen (3D mesh) für Ihr GIS.
Website
geotech

Geotech

Geotech ist Entwickler der Citigenius–Technologie, und führt zahlreiche Projekte in den USA und dem arabischen Raum durch.
Website
ph spatial

Phoenics Spatial

Die Phoenics Spatial GmbH führt Dienstleistungsprojekte im arabischen Raum und im Speziellen in Saudi Arabien durch.
Website
phoenics pl

Phoenics Polen

Die Phoenics – Gesellschaft in Posen beliefert unsere polnischen, deutschen und internationalen Kunden mit photogrammetrischen Auswertungen.
Website
mann maus

Mann und Maus

Mann und Maus ist unser Medienpartner und liefert Graphikdesign für den Online- sowie den Printbereich in höchster Qualität.
Website

Skylayer

Skylayer ist eine Kreativagentur mit einer Spezialisierung auf WordPress Webseiten und high-performance Webhosting Infrastrukturen.
Website
Shopping Cart
Scroll to Top

Markus Guretzki
Stephanie Rindfleisch
0511 / 36 84 36 50
vertrieb@phoenics.de