Kataster przepuszczalności terenu

Fotogrametryczna rejestracja i aktualizacja powierzchni uszczelnionych stanowi podstawę do ustalenia odrębnych opłat za ścieki oraz podział kosztów utrzymanie cieków wodnych (szczególnie w NRW).

Można przyjąć, że uszczelnienie powierzchni w średniej wielkości miastach wzrasta o 2-3% rocznie – w dużych miastach odsetek ten jest znacznie wyższy.

Od ponad 25 lat firma Phoenics jest liderem na rynku w zakresie zbierania danych dotyczących uszczelniania. Ponadto, opracowała procedurę aktualizacji danych, która umożliwia najnowocześniejszą rejestrację z poprawioną rozdzialczością obrazu w korzystnych cenach. Na życzenie oferujemy dodatkowe, samodzielne sprawdzenie oraz przeliczenie opłat.

Procedura aktualizacji została już przeprowadzona w dużych miastach – Hamburg i Frankfurt – oraz dla wielu mniejszych i większych miast oraz gmin.

Kataster Drzew

Ze względu na wysokie wymagania w zakresie prawnego traktowania szkód wyrządzonych przez drzewa, kataster drzew nabiera coraz większego znaczenia w zarządzaniu terenami zielonymi. Jako korzystną cenowo metodę firma Phoenics oferuje fotogrametrię ze stereofotograficznych zdjęć lotniczych, które umożliwiają dokładny zapis pozycji i wysokości drzew.

Kataster Terenów Zielonych

Podstawą zarządzania miejskimi terenami zielonymi jest inwenatryzacja istniejących oraz ich integracja  z systemem informacji o terenach zielonych. Jest to jedyny sposób, aby zapewnić skuteczne planowanie, koordynację i dokumentację działań konserwacyjnych i nowego planowania.

Ewidencja katastru terenów zielonych obejmuje stereorejestrację ze zdjęć lotniczych w oparciu o FFL i katalog typu obiektu GALK. Oprócz terenów zielonych, rejestrowane są również takie elementy jak kosze na śmieci, ławki, latarnie, itp. Po zakończeniu rejestracji rozpoczynają się badania terenowe, podczas których szczegóły są wprowadzane bezpośrednio do cyfrowego zbioru danych za pomocą GPS połączonego z Toughbookami, co umożliwia stworzenie bardzo dokładnego katastru terenów zielonych.

Kataster Cmentarzy

Podstawą systemu informacyjnego cmentarza jest zapis geometrii grobów i przyporządkowanie poprzez ich pole i numer do danych rzeczowych, takich jak typ grobu, stan obłożenia i okres użytkowania.

Rejestrowanie geometrii grobów na podstawie zdjęć lotniczych stanowi opłacalną alternatywę dla konwencjonalnych pomiarów geodezyjnych. Geometria cmentarza jest rejestrownana na podstawie zdjęć lotniczych, planu cmentarza i innych informacji tabelarycznych. Ponadto, na podstawie zdjęć lotniczych możliwa jest rejestracja dodatkowych elementów, takich jak sieć ścieżek, tereny zielone, drzewa, itp. Dodatkowa ewidencja pomaga administracji w planowaniu i analizie kosztów utrzymania.

Kataster Uliczny

Drogi są kapitałem komunalnym. Ich stan i wyposażanie, jak również istniejące elementy uliczne, określają ich wartość i mają też zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego zarządzania ulicami.

Firma Phoenics rejestruje i aktualizuje istniejący kataster drogowy przy pomocy najnowszych środków technicznych. Pod uwagę branych jest około 100 różnych klas obiektów, łącznie z wyposażeniem ulicznym.

Do stworzenia katastru drogowego wykorzystywana jest stereoskopowa analiza zdjęć lotniczych. Kontrole naziemne za pomocą GPS i Toughbooka prowadzą do uzyskania bardzo precyzyjnych wyników.

Zarządzanie Parkami Przemysłowymi

Dokładna rejestracja inwentaryzacji, na podstawie zdjęć lotniczych, umożliwia sprawne zarządzanie obiektami parków i zakładów przemysłowych.

Firma Phoenics rejestruje powierzchnie uszczelnione, sieć ścieżek, tereny zielone i drzewa oraz rury i inne obiekty, tworzy modele 3D budynków i oczywiście udostępnia zdjęcia lotnicze i ortofotomapy. W ten sposób uzyskuje się dokładny co do m² zapis poszczególnych obiektów, którym można następnie przypisać dodatkowe informacje (np. stan).

Uzupełnieniem oferty jest przygotowanie danych do systemu zarządzania obiektem lub integracja z rozwiązaniem QGIS dostasowanym do Państwa wymagań (Open Source GIS).

Warenkorb
Scroll to Top