QGIS

QGIS® jest systemem geoinformacyjnym opracowanym jako oprogramowanie typu open source przez społeczność międzynarodową. Dzięki QGIS® dane przestrzenne mogą być przetwarzane w formatach wektorowych i rastrowych. Jest on licencjonowany na podstawie Powszechnej Licencji Publicznej GNU i może być używany bezpłatnie.

Phoenics opracowuje modele aplikacji oparte na QGIS® dla różnych katastrów tematycznych, np. zgodna z FFL aplikacja QGIS® dla katastru drzew, za pomocą której można przechwytywać lokalizacje drzew, wyświetlać je tematycznie, wyszukiwać i wysyłać dane wyjściowe.

Prefabrykowane zapytania i funkcje filtrów są wykorzystywane do wyświetlania różnych obszarów tematycznych, takich jak bezpieczeństwo ruchu drogowego, kontrole ruchu, nietypowe metody. Maski wejściowe ułatwiają bezbłędne wprowadzanie elementów sterujących, dokumentowanie uszkodzeń i wdrożonych środków. Szablony wydruków i raportów uzupełniają aplikację.

Warenkorb
Scroll to Top