Nadruk

Informacje zgodnie z § 5 TMG
Phoenics GmbH
Droga ogrodowa 12
DE-30926 Seelze

Rejestr handlowy: HRB55778
Rejestr Sąd: Rejestr handlowy Hannover

Reprezentowany przez:
Markus Guretzki

Skontaktuj się z nami
Telefon: +49 / 511 / 36 84 36 – 50
Faks: +49 / 511 / 36 84 36 – 66
E-mail: info@phoenics.de

ID podatku od towarów i usług (VAT)
Numer identyfikacji podatkowej sprzedaży zgodnie z § 27 ustawy o podatku od sprzedaży:
DE181958421

rozstrzyganie sporów
Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mail znajduje się w nadruku powyżej.

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniu o rozstrzygnięcie sporu przed organem odszkodowawczym dla konsumentów.

Odpowiedzialność za treść
Jako usługodawca odpowiadamy zgodnie z § 7 Abs.1 TMG za nasze własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji od osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu poznania konkretnego naruszenia prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy treści.

Odpowiedzialność za powiązania
Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których zawartość nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiada zawsze ich właściciel lub operator. Strony, do których odnoszą się linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie umieszczania linków.

Stała kontrola zawartości połączonych stron nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia. Gdy tylko dowiemy się o wszelkich naruszeniach prawa, usuniemy takie linki natychmiast.

Prawa autorskie
Treści i dzieła na tych stronach utworzone przez operatorów podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkie formy komercjalizacji takich materiałów poza zakresem prawa autorskiego wymagają uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron jest dozwolone tylko do użytku prywatnego, niekomercyjnego.

O ile treści zawarte na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli jednak dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. Gdy tylko dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, usuniemy takie treści natychmiast.

 

Warenkorb
Scroll to Top